Gerinc- és idegsebészeti, valamint gyógytornász szakrendelések

Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő: Dr Rahmani Mohammad Tayeb e.v.
 • Székhely: 4224 Hajdúböszörmény Vàkàncsos U 70
 • Adószám: 60162236-1-29
 • Weboldal: www. neurospine-care.hu
 • E-mail: dr.rahmani@neurospine-care.hu
 • Telefonos: ügyfélszolgálat 06-30-6304942

Tárhely szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
 • Telefon: +36 1 789 2 789
 • Ügyfélszolgálati e-mail cím: support@tarhely.eu

II. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)[1] foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a www. neurospine-care.hu weboldal felhasználói, mint érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

Az Adatkezelési Tájékoztató a weboldalon az adatkezelésben érintettek által megadott, vagy velük kapcsolatban gyűjtött adatkezelési tevékenységre terjed ki.

A jelen tájékoztató elérhető és letölthető a weboldal e célra rendszeresített menüpontjából.

Weboldalunk szolgáltatását és az adatkezelési tevékenységünket Magyarországról nyújtjuk.

 

III. A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

A tájékoztatóban használt alapfogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében, illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. §-ban használatos alapfogalmakkal.

IV. Adatvédelmi alapelveknek való megfelelés

Vállalkozásunk az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, és adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi.

 1. Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból keze.
 2. Csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges.
 3. Törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek.
 4. Csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás.
 5. Minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében.
 6. Felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

 

V. Vonatkozó jogszabályok, szabályozók

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak. tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

VI. Weboldalon megvalósuló adatkezelési tevékenységeink

A) Időpontfoglalás

Amennyiben a szakrendelőink által nyújtott egészségügyi szolgáltatásra időpontot szeretne foglalni, nevét, e-mail címét és telefonszámát meg kell adnia weboldalunk időpontfoglalási űrlapján.

Ezek az adatok az időpontfoglalással kapcsolatos egyeztetéshez szükségesek, és azok megadásáról ön önként dönthet. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, melyet az időpontfoglalás elküldésével egyidejűleg adhat meg számunkra. A hozzájárulását lehetősége van bármikor indoklás nélkül visszavonni, ez esetben a megadott foglalási adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Egyebekben az Ön által a megadott adatokat legkésőbb a lefoglalt időpontot követően töröljük az elektronikus levelezőrendszerünkből. A megadott adatait más adatkezelési célra nem használjuk.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységről szóló Adatkezelési tájékoztató elérhető szakrendelőnkben.

B) Egyéb módon kezelt adatok (Cookie-k = sütik)

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket.

A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy az Ön tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A vállalkozásunk a sütisáv elhelyezésével biztosítja, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásait és amennyiben a látogatóink hozzájárulnak, személyre szabott hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy az ön böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. Vállalkozásunk az Ön hozzájárulása nélkül alkalmazhat sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket Ön tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A böngészés biztonságát szolgáló süti a böngészés befejezéséig, a Google Inc szolgáltató által a felhasználók megkülönböztetésére használt sütik két évig, a sütibeállításokat tároló süti 30 napig tárolódik az Ön eszközén. A használatban lévő sütiket meg tudja tekinteni a böngészője erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetősége van ezek törlésére is.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 • Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.
 • Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

VII. Az Ön személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai

A GDPR előírásaival összhangban[2] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az dr.rahmani@neurospine-care.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint amennyiben szerződéses jogalap alapján automatizált módon kezeljük adatait, joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Panasz esetén a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon elhelyezett információs sávban kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szakorvos és asszisztensen kívül más cégnek, illetve magánszemélynek, továbbá harmadik személy számára nem továbbítjuk. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

VIII. Adatbiztonság

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely biztosítja az adatok biztonságát.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekről nyilvántartást vezetünk.

IX. Panaszkezelés

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása, vagy panasza van, kérjük küldje el nekünk a dr.rahmani@neurospine-care.hu e-mail címre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkl, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Az elektronikus úton benyújtott kérelemre a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[2] 15-22. cikkek

Tartalomjegyzék